Polityka prywatności

Polityka prywatności Dziękujemy za zainteresowanie firmą Lautsprecher Teufel Przykładamy bardzo dużą wagę do ochrony prywatności naszych klientów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania przekazanych nam danych.

 1. Bezpieczeństwo w firmie Teufel: gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie danych osobowych
 2. Pliki „cookies”
 3. Piksel zliczający
 4. Monitorowanie Sieci
 5. Transmisja danych l
 6. Facebook
 7. Adresy poczty elektronicznej i Newsletter
 8. Informacje dotyczące płatności
 9. Udostępnianie danych firmie Bürgel
 10. Prawo do informacji
 11. Osoba kontaktowa ds. ochrony danych osobowych
 12. Odwołanie udzielonej zgody
 13. Oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią
 14. Privacy beleid voor het gebruik van Teufel streaming systemen

Bezpieczeństwo w firmie Teufel: gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami przy uwzględnieniu odnośnych przepisów federalnych ustaw o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niem. ustawy o mediach elektronicznych i usługach telekomunikacyjnych (TMG).

Dane osobowe naszych klientów gromadzone są wyłącznie w przypadku, jeśli zostaną nam dobrowolnie udostępnione w ramach składania zamówienia na towar, zamówienia katalogu lub tworzenia konta klienta, rejestracji w celu subskrypcji Newslettera lub rejestracji w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej lub w związku z przedstawieniem opinii o produkcie. Dane osobowe naszych klientów udostępnione nam w ramach składania zamówienia wykorzystywane są bez specjalnej zgody klientów wyłącznie dla potrzeb realizacji i obsługi złożonego zamówienia. Z chwilą kompletnej realizacji zamówienia i uiszczenia pełnej kwoty ceny kupna możliwość wykorzystywania danych klienta zostaje zablokowana, zaś same dane usunięte po upływie okresu wyznaczonego przez zapisy przepisów podatkowych i prawno-handlowych, o ile klient nie wyraził w sposób jednoznaczny swojej zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych, np. dla potrzeb prenumeraty naszego Newslettera (patrz także Poczta elektroniczna i Newsletter). O ile klient utworzył konto w naszym e-sklepie dla potrzeb obsługi przyszłych zamówień, jego dane zapisane zostają w bazie danych klientów naszej firmy. Nasi klienci mogą w każdej chwili usunąć swoje konta w naszym e-sklepie. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych służących wyrażeniu opinii o zakupionych produktach, adres poczty elektronicznej klienta wykorzystany zostanie w tym celu jednorazowo. Skoro tylko opinia o produkcie zostanie złożona, zostaje zapisana w naszej bazie danych z odniesieniem do danych osobowych klienta oraz zamówienia dotyczącego ocenianych produktów. Przedmiotowe dane podlegają usunięciu po upływie okresu wyznaczonego przez zapisy przepisów podatkowych i prawnohandlowych.

Dane osobowe naszych klientów, z ich adresem pocztowym oraz adresem poczty elektronicznej włącznie, udostępniane są osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą klientów, przy czym wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wyjątkiem od powyższego są podmioty świadczące usługi w naszym imieniu, które muszą mieć dostęp do danych w celu obsługi zamówienia lub realizacji subskrypcji naszego Newslettera (patrz także Poczta elektroniczna i Newsletter). Udostępnianie danych klientów podmiotom świadczących w naszym imieniu usługi dostawy ma miejsce wyłącznie wtedy, o ile jest to konieczne dla realizacji dostawy towarów. Instytucje finansowe oraz podmioty emitujące karty kredytowe, które zajmują się obsługą płatności naszych klientów, mają dostęp wyłącznie do ich danych płatniczych. Dane adresowe naszych klientów udostępniane są podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi serwisowe. Przekazanie danych podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi związane z subskrypcją Newslettera ma miejsce wyłącznie w przypadku klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

Dane osobowe klientów przesyłane są w ramach obsługi procesu zamówienia za pośrednictwem Internetu w formie zaszyfrowanej (patrz także Transmisja danych). W celu ochrony zarządzanych przez nas danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem dla osób nieupoważnionych korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Zapewniamy możliwość korzystania z naszego serwisu bez konieczności podawania danych osobowych. Gromadzeniu i archiwizacji podlegają wyłącznie dane dostępowe bez identyfikacji w formie plików rejestrowych serwera (log file), jakie przeglądarki internetowe gości naszego serwisu generują i przesyłają do nas automatycznie, a mianowicie:

Typ/wersja przeglądarki internetowej
Zastosowany system operacyjny
Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie
Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP)
Godzina przesłania zapytania do serwera


Przedmiotowe dane poddawane są analizie wyłącznie dla potrzeb ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na identyfikację odnośnej osoby. Przedmiotowe dane nie są kompilowane z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Pliki "cookies"

W celu umożliwienia korzystania z naszego e-sklepu korzystamy z tzw. plików "cookies". Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby korzystającej z naszego serwisu.

Wykorzystywane są 3 rodzaje plików "cookies":

Pliki sesyjne:

W naszym e-sklepie zapisywane są w tzw. plikach sesyjnych numery identyfikacyjne sesji, wykorzystywane m.in. do zapisywania zawartości koszyka klienta. Pliki sesyjne pozostają w pamięci przeglądarki internetowej klienta do chwili jej zamknięcia.

Pliki stałe:
Dodatkowo wykorzystywane są pliki stałe służące do przeprowadzania analiz statystycznych, np. w celu ustalenia, ilu użytkowników naszego serwisu skorzystało z niego ponownie. Możliwe jest przy tym jedynie ustalenie, że użytkownik skorzystał z naszego serwisu ponownie, bez możliwości ustalenia, o jakiego użytkownika chodzi. W takim pliku nie są zatem zapisywane żadne dane osobowe, jak nazwisko, adres, adres IP itp. Ponieważ dokładamy nieustannie wszelkich starań, by zaoferować naszym klientom optymalny serwis, korzystamy z tego rodzaju plików "cookies", aby przedstawić im produkty najbardziej dla nich interesujące. Dzięki zastosowaniu narzędzi do analizy stron internetowych gromadzone i zapisywane są dane, na podstawie których tworzony jest profil użytkownika z wykorzystaniem pseudonimów. Opracowane profile służą analizie preferencji użytkownika i wykorzystywane są do poprawy naszej oferty oraz optymalnego dostosowania jej do potrzeb naszych klientów. Użytkownik naszego serwisu może sam zdefiniować w swojej przeglądarce internetowej ustawienia dot. obsługi plików "cookies" z serwisu www.teufelaudio.pl, ich blokady lub usunięcia.

Podmioty świadczące usługi w naszym imieniu nie są uprawnione do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego przy użyciu plików "cookies".

Pliki reklamowe:

Cookies dla banerów reklamowych: Na naszych stronach internetowych i w ramach ofert online zbierane są za pomocą technologii firmy Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium) informacje o zachowaniach w internecie użytkowników stron internetowych, które używane są w całkowicie anonimowej formie do celów marketingowych. Do tego celu używamy plików cookies.

Criteo może analizować zachowanie użytkowników w internecie, a następnie pokazywać im pasujące polecenia produktów jako banery reklamowe, gdy użytkownicy odwiedzają inne strony internetowe. W żadnym wypadku zebrane, anonimowe dane nie mogą być użyte do tego, aby zidentyfikować osobę korzystającą ze strony internetowej. Zebrane przez Criteo dane są używane jedynie do ulepszenia oferty reklamowej. Na każdym pokazywanym banerze na dole po prawej stronie znajduje się małe „i” (oznaczające informacje), które otwiera się po najechaniu na nie kursorem, a po naciśnięciu prowadzi do strony, która wyjaśnia systematykę i oferuje opt-out. Po kliknięciu na opt-out zostanie użyty plik cookie opt-out, który sprawi, że dany baner nie będzie pokazywany w przyszłości. Nie następuje inne użytkowanie lub przekazywanie danych osobom trzecim.

Dalsze informacje znajdują się na stronie Criteo http://www.criteo.com/pl/privacy/. Tam również możesz nie zgodzić się na anonimową analizę zachowania w internecie.

Piksel zliczający

W celu umożliwienia ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. piksel zliczający. Kliknięcie elementu reklamowego naszej firmy powoduje wczytanie piksela zliczającego z serwera w Internecie oraz jego rejestrację. W ten sposób możemy zobaczyć, w jaki sposób nasi klienci trafiają do serwisu internetowego głośników Teufel, jakie strony internetowe odwiedzili oraz jakie czynności podjęli. Gromadzone przez nas przy użyciu tej technologii dane nie pozwalają na identyfikację odnośnej osoby.

Monitorowanie Sieci

Webtrekk

W celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z naszej oferty internetowej oraz umożliwienia odpowiedniej optymalizacji naszej oferty korzystamy z usług firmy Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin (www.webtrekk.de ). Firma Webtrekk GmbH posiada certyfikat TÜV Saarland dla świadczenia usług w zakresie Web Controlling Software oraz ochrona danych osobowych. Proces przetwarzania danych trackingowych poddano kontroli pod względem zgodności z wymogami dot. ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych w ramach audytu przeprowadzonego przez firmę Webtrekk na miejscu w Berlinie oraz w centrum usług hostingowych.
Gromadzone są następujące dane:

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Wersja językowa przeglądarki,
 • Rozdzielczość ekranu,
 • Liczba kliknięć,
 • Pliki "cookies" ZAŁ/WYŁ,
 • Głębia kolorów,
 • Zastosowany system operacyjny,
 • Aktywacja Javascript,
 • Java ZAŁ/WYŁ,
 • Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie,
 • Adres IP (dane te gromadzone są wyłącznie w sposób zanonimizowany i zostają usunięte bezpośrednio po ich wykorzystaniu),
 • Godzina dostępu,
 • Request (nazwa szukanego pliku),
 • Zanonimizowane treści formularzy (np. czy podano numer telefonu, czy też nie),
 • Informacje na temat zamówień klienta: zakupione produkty, wartość zamówienia, znacznik czasu zamówienia, identyfikator zamówienia, miasto dostawy, kraj dostawy
 • Miasto, kraj, region, dostawca usług internetowych

Na podstawie zgromadzonych danych tworzone są anonimowe profile użytkowania, służące następnie za podstawę dla opracowania statystyk internetowych. Bezpośrednia identyfikacja nie jest możliwa na żadnym etapie przetwarzania danych. Bez zgody użytkownika zgromadzone dane nie są łączone z pseudonimem użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę na gromadzenie i archiwizację danych przez firmę Webtrekk ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy wywołać poniższy link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.
Na komputerze użytkownika zapisany zostanie następnie plik "cookie": o nazwie "WebtrekkOptOut". Należy pamiętać, odmowa wyrażenia zgody obowiązuje tylko do chwili usunięcia danego pliku "cookie", nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat. Ponadto należy pamiętać, że podczas operacji usuwania wszystkich plików "cookies" z komputera użytkownika plik "Opt-Out" również zostanie usunięty.

Transmisja danych

Wszystkie dane osobowe, podane przez klienta w trakcie procesu składania zamówienia, przesyłane są z komputera użytkownika do naszego serwisu wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Wykorzystywany jest w tym celu sprawdzony system szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). System ten stosowany jest powszechnie na całym świecie do ochrony danych podczas zakupów online zapewniając maksymalne bezpieczeństwo nie tylko w odniesieniu do danych zamówienia, lecz także do danych bankowych transakcji lub numeru karty kredytowej.

Facebook

W naszym serwisie dostępna jest wtyczka do serwisu Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Oznaczona jest za pomocą logo serwisu Facebook lub etykiety "Lubię to!".

Wtyczki do serwisu Facebook służą do przesyłania oraz ewentualnie do archiwizacji informacji na temat wizyty naszych klientów w serwisie internetowym firmy Lautsprecher Teufel do serwisu Facebook, jeśli dany klient posiada konto w serwisie Facebook oraz jeśli był zalogowany do niego podczas wizyty w naszym serwisie. Po zalogowaniu możliwe jest przypisanie danych do profilu w serwisie Facebook. Po wylogowaniu z konta w serwisie Facebook przypisanie danych do profilu w serwisie nie jest możliwe.

W przeciwnym wypadku wtyczka do serwisu Facebook przesyła do niego informację o wizycie danego użytkownika w serwisie internetowym głośników firmy Teufel obsługującym tę wtyczkę. Wybór wtyczki do serwisu Facebook, np. kliknięcie przycisku ekranowego "Lubię to!" powoduje, że te oraz inne informacje podane ewentualnie przy okazji przez klienta zapisane zostaną także w tym serwisie.

Cel, rodzaj i sposób oraz zakres informacji zapisywanych w serwisie Facebook, a także sposób ich wykorzystywania przedstawione są we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych serwisu Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Każdy użytkownik może się tam dowiedzieć, w jaki sposób może odmówić udzielenia zgody lub też ograniczyć archiwizację i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez serwis Facebook.

Piksel Facebooka
Używamy narzędzia „Facebook Website Custom Audiences“. Za pomocą zintegrowanego na naszej stronie piksela, możemy oznaczyć Cię jako użytkownika naszej strony internetowej. Do tego celu nie pozyskujemy od Ciebie ani nie używamy żadnych Twoich danych osobistych. Za pomocą tego piksela Facebook może rozpoznać Cię przy ponownym odwiedzeniu strony Facebook. Informacje o Twojej wizycie na naszej stronie zostaną przekazane Facebookowi do celów analitycznych i marketingowych bez odniesienia się do konkretnej osoby. Chodzi tutaj o nieodwracalną i niemającą charakteru danych osobowych sumę kontrolną, na którą składają się Twoje dane związane z użytkowaniem. Nie ma miejsca żadne przekazanie kolejnych lub innych danych w ramach tej technologii. Między innymi na poniższych stronach internetowych możesz dowiedzieć się więcej o użytkowaniu tych danych przez Facebook, a również wybrać Twoje własne ustawienia:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, lub https://www.facebook.com/about/ads oraz tutaj https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli nie zgadzasz się na użytkowanie narzędzia Facebook Website Custom Audiences, możesz wyłączyć je, klikając na ten link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ Możesz je również wyłączyć wybierając opcję "Dezaktywuj cookies reklamowe" na naszej stronie o plikach cookies.

Adresy poczty elektronicznej i Newsletter

Podane przez naszych klientów w toku procesu składania zamówienia adresy poczty elektronicznej wykorzystywane są do przesyłania potwierdzeń złożenia zamówienia oraz innych niezbędnych dla potrzeb zamawiania produktu, realizacji zamówienia i dostawy informacji dla klientów w naszym systemie w związku ze złożonym zamówieniem.

Ponadto, o ile użytkownik naszego serwisu wyraził na to jednoznacznie swoją zgodę, podany adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do regularnego informowania naszych klientów o nowościach związanych z nabytymi produktami (aktualizacje oprogramowania, produkty pokrewne, rozszerzenia systemowe, komponenty systemowe) lub do ankietowania stopnia ich zadowolenia z zakupów. Każdy użytkownik naszego serwisu może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną zgodę na wykorzystywanie swojego adresu poczty elektronicznej dla wyżej wymienionych celów, przy czym nie skutkuje to powstaniem żadnych innych kosztów poza kosztami powiadomień wg taryfy podstawowej. W tym celu należy kliknąć link wyrejestrowujący w Newsletterze lub przesłać nieformalne pismo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutz@teufel.de lub drogą pocztową na adres Lautsprecher Teufel GmbH, Datenschutz, Budapester Straße 44, 10787 Berlin.

Zależy nam na regularnym przedstawianiu naszym klientom spersonalizowanych, starannie dobranych ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu skorzystania z tej usługi należy dokonać subskrypcji naszego Newslettera w ramach procedury zakupu lub za pomocą odpowiedniego Formularza w naszym serwisie. Należy pamiętać, że subskrypcja Newslettera nie stanowi warunku koniecznego dla zawarcia obowiązującej umowy kupna-sprzedaży.
Subskrypcja naszego Newslettera umożliwia nam ponadto przedstawianie klientom naszego serwisu specjalnych, szczególnie atrakcyjnych ofert (akcje i kupony rabatowe) ze strony naszych partnerów biznesowych, jak Tidal, Maxdome oraz PayPal. Dane osobowe naszych klientów nie są udostępniane naszym partnerom biznesowym.

Podczas wizyty w naszym serwisie internetowym opracowany zostaje na podstawie informacji dotyczących aktywności klienta (preferencje wyszukiwania, obejrzane produkty, koszyk zakupów) pseudonimowo profil użytkownika. Pozyskane w ten sposób informacje służą do opracowywania spersonalizowanych, optymalnie dostosowanych do potrzeb odbiorcy akcji mailingowych. Wyrażenie zgody na subskrypcję naszego Newslettera oznacza zarazem wyrażenie zgody na wykorzystywanie powyższych danych oraz historii zamówień naszych klientów do przeprowadzania dedykowanych akcji mailingowych. Dane naszych klientów wykorzystywane są wyłącznie w tym celu i w żadnym wypadku nie są udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik naszego serwisu może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną zgodę na wykorzystywanie swojego adresu poczty elektronicznej dla wyżej wymienionych celów, przy czym nie skutkuje to powstaniem żadnych innych kosztów poza kosztami powiadomień wg taryfy podstawowej. W tym celu należy kliknąć link wyrejestrowujący w Newsletterze lub przesłać nieformalne pismo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutz@teufel.de lub drogą pocztową na adres Lautsprecher Teufel GmbH, Datenschutz, Budapester Straße 44, 10787 Berlin.

Informacje dotyczące płatności

Firma Lautsprecher Teufel lub podmioty świadczące w jej imieniu usługi w zakresie obsługi płatności wymagają dla potwierdzenia i obsługi zamówienia informacje dotyczące rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, o ile nie zostanie wybrana opcja przesyłki pobraniowej. Przedmiotowe informacje przechowywane są przez firmę Lautsprecher Teufel przejściowo, o ile zachodzi taka potrzeba, do chwili kompletnego wykonania stosunku umownego przez obie Strony.

Firma Lautsprecher Teufel lub podmioty świadczące w jej imieniu usługi w zakresie obsługi płatności wykorzystują otrzymane informacje wyłącznie dla potrzeb realizacji zawartych z klientami umów. Przedmiotowe informacje nie są udostępniane osobom trzecim i objęte są ochroną poprzez zastosowanie rygorystycznych środków w zakresie ochrony danych osobowych przed dostępem osób trzecich.

Udostępnianie danych firmie Bürgel

W przypadku nieuregulowania należności dane osobowe klientów naszego serwisu udostępniane są w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów firmie Bürgel pod następującymi warunkami:

 1. Mimo upływu terminu zapłaty należność nie została uregulowana.
 2. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów odnośnie do żądania zapłaty.
 3. Istnienie wierzytelności stwierdzone zostało prawomocnym/tymczasowo wykonalnym wyrokiem lub też przedłożono tytuł egzekucyjny zgodnie z zapisami § 794 niem. kpc lub też wierzytelność stwierdzona została zgodnie z zapisami § 178 niem. ustawy o postępowaniu upadłościowym, a także wierzytelność nie została zakwestionowana przez klienta w wyznaczonym terminie lub też klient uznał wierzytelność, jednak bez podania powodów prawnych nie dokonał zapłaty.
 4. W przypadku jeśli wierzytelność stwierdzona zostanie lub też uznana zgodnie z zapisami w pkt. 3, dane osobowe klientów udostępniane są dopiero po uprzednim stworzeniu klientowi wystarczających okazji do uiszczenia wierzytelności lub zakwestionowania jej istnienia, tzn. dopiero po co najmniej dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zapłaty, przy czym pomiędzy pierwszym wezwaniem i powiadomieniem muszą upłynąć co najmniej cztery tygodnie oraz klient poinformowany zostanie zawczasu o mającym nastąpić udostępnieniu jego danych osobowych, a także nie zakwestionuje on przedmiotowej wierzytelności.
 5. Poza przypadkami opisanymi w pkt. 3 lub 4 dane osobowe naszych klientów udostępniane są także w sytuacji, gdy z powodu zaległości płatniczych klienta uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym stosunku umownego stanowiącego podstawę wierzytelności płatniczej, jednak dopiero po uprzednim poinformowaniu klienta o mającym nastąpić udostępnieniu jego danych osobowych.

Prawo do informacji

Zgodnie z zapisami niem. ustawy o ochronie danych osobowych klienci naszego serwisu uprawnieni są do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych oraz do wprowadzania korekt, blokowania dostępu lub usuwania przedmiotowych danych osobowych.

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych osobowych

W kwestiach dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych klientów naszego serwisu, udzielania informacji, raportowania, blokowania dostępu lub kasowania danych oraz odwoływania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zwrócić się do:

Mario Arndt (Koordynator ds. ochrony danych osobowych)
Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Str. 44
10787 Berlin
Deutschland
E-mail: datenschutz@teufel.de

Odwołanie udzielonej zgody

Każdy klient naszego serwisu może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość udzielone przez siebie zgody.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią

Poniższe zgody oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią udzielane są jednoznacznie przez klientów naszego serwisu w toku procesu zamawiania.

Potwierdzenie zapoznania się z treścią zapisów Polityki prywatności
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z zapisami Polityki prywatności (link) oraz wyrażam na nie zgodę.

Newsletter
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera firmy Lautsprecher Teufel GmbH zawierającego spersonalizowane oferty, porady oraz ankiety. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Rejestracja konta użytkownika
Chciałbym założyć konto użytkownika dla potrzeb obsługi przyszłych zamówień oraz udostępnić moje dane w bazie danych klientów serwisu.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet dotyczących oceny produktów
Wyrażam niniejszym zgodę na otrzymywanie od firmy Lautsprecher Teufel za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie ok. 4 tygodni od daty zakupu ankiet dotyczących oceny nabytego przeze mnie produktu/nabytych przeze mnie produktów.

Powiadamianie za pomocą SMS
Wyrażam niniejszym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie mojego numeru telefonu komórkowego w celu informowania mnie za pośrednictwem SMS o statusie dostawy/przesyłki nabytego przeze mnie towaru.


Polityka prywatności dot. korzystania z produktów Teufel Streaming

Dziękujemy za zainteresowanie urządzeniami Teufel Streaming oraz dołączoną do nich aplikacją (dalej zwaną aplikacją). Przykładamy bardzo dużą wagę do ochrony prywatności naszych klientów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania przekazanych nam danych.

Dziękujemy za zainteresowanie urządzeniami Teufel Streaming oraz dołączoną do nich aplikacją (dalej zwaną aplikacją). Przykładamy bardzo dużą wagę do ochrony prywatności naszych klientów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania przekazanych nam danych.

Wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami przy uwzględnieniu odnośnych przepisów federalnych ustaw o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niem. ustawy o mediach elektronicznych i usługach telekomunikacyjnych (TMG).

Dla potrzeb Teufel Streaming gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane są wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia komunikacji pomiędzy urządzeniem i infrastrukturą Teufel Streaming:
 • typ urządzenia
 • ID urządzenia
 • wersja urządzenia
 • ID instalacji (jakie urządzenia są przyłączone)
 • aktywne serwisy muzyczne oraz skumulowany okres użytkowania
 • adresy urządzeń (IP)

Przedmiotowe dane wykorzystywane są, o ile klient naszego serwisu nie wyrazi jednoznacznie zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych, np. dla potrzeb przesyłania naszego Newslettera lub automatycznych raportów (patrz także "Help us to improve"), do optymalizacji korzystania z produktów Teufel Streaming oraz funkcji wsparcia, jeśli klient potrzebuje ich podczas korzystania. Ponieważ wyszukiwanie urządzeń w sieciach lokalnych nie zawsze działa prawidłowo, urządzenia Teufel Streaming korzystają z bazy danych w celu wzajemnego wyszukania. Rozwiązanie takie sprawdza się przy aktywnym połączeniu internetowym, a także w przypadku problematycznych routerów. Poza tym dane wykorzystywane są w celu przyporządkowania właściwych aktualizacji do odpowiednich urządzeń oraz przekazywania klientom istotnych informacji serwisowych, np. o wyłączeniu serwisu muzycznego. Umożliwia to także informowanie klientów o nowych produktach lub funkcjonalnościach.

Dane gromadzone na terenie EWG nie są udostępniane podmiotom spoza EWG. W przypadku danych gromadzonych w Ameryce Północnej wyklucza się udostępnianie podmiotom spoza Ameryki Północnej. Jeśli dane osobowe przekazane zostają osobom trzecim, następuje to wyłącznie w zanonimizowanej i zagregowanej formie. Przypisanie do konkretnej osoby nie jest możliwe. Pozwala nam to wykorzystać anonimowe i zgromadzone dane naszych klientów odnośnie do wzorców użytkowania dla potrzeb oferowanych serwisów muzycznych (jakie tytuły oraz jak długo są odtwarzane przez Użytkownika, kiedy wybierany jest przycisk "pauza", "play" lub "skip").

Dane osobowe naszych klientów przesyłane są w formie zaszyfrowanej za pomocą protokołu HTTPS poprzez Internet przy użyciu aktualnie bezpiecznych metod. W celu ochrony zarządzanych przez nas danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem dla osób nieupoważnionych korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Firma Lautsprecher Teufel zastrzega sobie prawo do zmiany poniższych regulacji w każdej chwili oraz bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego też zaleca się do regularnego sprawdzania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi zapisami polityki prywatności dla urządzeń Teufel Streaming oraz aplikacji.

Firma Lautsprecher Teufel zastrzega sobie prawo do zmiany poniższych regulacji w każdej chwili oraz bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego też zaleca się do regularnego sprawdzania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi zapisami polityki prywatności dla urządzeń Raumfeld oraz aplikacji Raumfeld App.

Serwisy muzyczne

Usługi bez wymogu rejestracji

Z określonych serwisów muzycznych można korzystać bez potrzeby rejestracji u usługodawcy z poziomu aplikacji. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przy korzystaniu z serwisów muzycznych jest dostawca danego serwisu muzycznego, nie zaś firma Lautsprecher Teufel. W tym przypadku odsyła się do zapisów polityki prywatności poszczególnych usługodawców:

Usługi z wymogiem rejestracji

Dla korzystania z serwisów TIDAL, Rhapsody, SoundCloud oraz Last.fm Scrobbling wymagana jest rejestracja u danego usługodawcy. Rejestracji można dokonać przy użyciu strony internetowej/aplikacji usługodawcy lub opcjonalnie za pomocą aplikacji. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podawanych podczas rejestracji jest dostawca danego serwisu muzycznego, nie zaś firma Lautsprecher Teufel. W tym przypadku odsyła się do zapisów polityki prywatności poszczególnych usługodawców:

W celu skorzystania z danych serwisów wymagane jest zalogowanie do nich przy użyciu aplikacji. Dane konta klienta zapisywane są przy tym w naszym oprogramowaniu sprzętowym i skojarzone zostają z ID systemowym. Dane konta wykorzystywane są do odnawiania posiedzeń u danego usługodawcy muzycznego. W przypadku ręcznego usunięcia konta klienta z systemu Teufel Streaming oraz dezaktywacji dostępu do serwisu muzycznego następuje usunięcie danych konta. W ramach raportów ręcznych i automatycznych możliwe jest także przekazywanie danych rejestracyjnych do firmy Lautsprecher Teufel w formie plików rejestrowych serwera (log file). Przedmiotowe dane wykorzystywane wyłącznie w podanym celu (patrz "Help us to improve"). Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Usługi, z których korzysta się niezależnie od aplikacji

W skonfigurowanym systemie możliwe jest sterowanie urządzeń Teufel Streaming także za pomocą innej aplikacji. W tym celu w systemie Teufel Streaming zintegrowany jest sprzęt oraz oprogramowania podmiotów trzecich, które nie podlegają kontroli firmy Lautsprecher Teufel. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podawanych podczas rejestracji jest dany usługodawca. Firma Lautsprecher Teufel nie ma żadnego dostępu do danych gromadzonych przez usługodawcę. W przypadku korzystania z serwisów Spotify Connect lub Google Cast for Audio dostawcy tych usług mają dostęp do funkcji kontroli audio urządzeń Teufel Streaming klienta, jak np. kontrola głośności. W celu uzyskania bliższych informacji odsyła się do zapisów polityki prywatności poszczególnych usługodawców

Dla potrzeb walidacji i uwierzytelniania urządzeń w zakresie serwisu Google Cast for Audio zapisywane jest nazwisko oraz adres poczty elektronicznej klienta. Stanowi to gwarancję, że do serwisu logują się prawdziwi klienci, nie zaś boty itp.

Przedmiotowe dane nie są nikomu udostępniane oraz nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza walidacją.

Funkcjonalność Google Cast for Audio realizowana jest przy pomocy dostawcy zewnętrznego, firmy "StreamUnlimited Engineering GmbH". Dostawca ten organizuje i obsługuje serwer w chmurze, który jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do serwisu audio Google Cast for Audio. Dostawca ten zastrzega sobie prawo do sprawdzania korzystania z licencjonowanego oprogramowania pod względem jego dopuszczalności w celu zapobieżenia nielegalnym aktywnościom (np. przeniesieniu kopii licencjonowanego oprogramowania na nielicencjonowane urządzenie). Identyfikacja urządzenia odbywa się przy tym za pomocą indywidualnego tokenu, na użycie którego dla potrzeb kontrolnych klient wyraża zgodę. Dla celów nadzoru następuje podczas każdego skorzystania z urządzenia zaprotokołowanie adresu MAC, adresu IP Użytkownika, marki, nazwy modelu oraz wersji oprogramowania sprzętowego w ramach obserwacji upodobań Użytkownika. Klient wyraża niniejszym zgodę, że dostawca zewnętrzny uprawniony jest do gromadzenia i przetwarzania przedmiotowych danych oraz ich analizowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o wykorzystywanie niezgodne z prawem. Firma StreamUnlimited jest ponadto uprawniona do przekazywania danych w anonimowej formie właściwemu projektantowi funkcjonalności obsługiwanej przez licencjonowane oprogramowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa przez Użytkownika końcowego.

Wersje beta

W przypadku rejestracji wersji beta aplikacji firma Lautsprecher Teufel gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje następujące dane osobowe: nazwisko, imię oraz adres poczty elektronicznej. Danymi opcjonalnymi są ponadto: tytuł, numer telefonu oraz adres pocztowy.
Przedmiotowe dane gromadzone są w celu umożliwienia kontaktu w klientem, aby umożliwić lepszą ocenę wersji testowej przed udostępnieniem jej ogółowi użytkowników. Informacje otrzymane od klientów pomagają w optymalizacji aplikacji oraz w usuwaniu ewentualnych błędów. Jest przy tym konieczne, by klient zalogował się jako Użytkownik. Login służy do powiązania systemu klienta z jego osobą. Udział w testowaniu wersji beta jest dobrowolny. Podczas korzystania z wersji beta do firmy Lautsprecher Teufel przesyłane są zawsze generowane automatycznie raporty "Help us to improve". Należy niezwłocznie zapoznać się z ich treścią. Z systemu Teufel Streaming można także korzystać w przypadku wersji oficjalnych. Klient może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

„Help us to improve“

Raporty generowane ręcznie

W przypadku wystąpienia problemów klient ma możliwość przesłania do Lautsprecher Teufel generowanych ręcznie raportów dotyczących użytkowanych przez niego urządzeń Teufel Streaming i aplikacji. W takiej sytuacji przekazywane są do nas następujące dane: pliki rejestrowe serwera (zawierają także informacje dot. preferencji użytkowania), ID urządzeń, ustawienia, informacje na temat infrastruktury, zestawienie aktywnych programów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące logowania do właściwych serwisów muzycznych (jeśli w chwili logowania do serwisu muzycznego wysłany został plik rejestrowy). Przedmiotowe dane osobowe oraz informacje wykorzystywane są wyłącznie do optymalizacji naszego produktu i bez wyraźnej zgody klienta nie są udostępniane osobom trzecim

Raporty generowane automatycznie

Klient może także skorzystać z opcji przesyłania raportów generowanych automatycznie przez systemy (urządzenia, aplikacja itd.). W takim przypadku przekazywane są do firmy Lautsprecher Teufel takie same dane, jak w przypadku raportów generowanych ręcznie (patrz "Raporty generowane ręcznie"). Przedmiotowe dane oraz informacje wykorzystywane są wyłącznie do optymalizacji naszego produktu i bez wyraźnej zgody klienta nie są udostępniane osobom trzecim. Aktywacja tej opcji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na automatyczne gromadzenie, stosowanie i korzystanie z tych danych przez nas w celu optymalizacji produktów Teufel Streaming.

Google Analytics App Tracking

Aplikacja korzysta z funkcjonalności Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc. („Google“). Służy ono do przeprowadzania analiz statystycznych wywołań stron internetowych oraz do opracowywania pseudonimowo profili użytkowników.
Google Analytics korzysta z tzw. identyfikatorów "ID", które zapisywane są na urządzeniu klienta oraz umożliwiają przeprowadzenie analizy użytkowania aplikacji. Wygenerowane przez identyfikatory ID informacje dotyczące korzystania przez klienta z aplikacji przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji IP w tej aplikacji adres IP klienta zostaje jednak przez Google uprzednio skrócony na terenie krajów członkowskich UE lub innych państw członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA, gdzie zostaje skrócony, wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Na zlecenie Lautsprecher Teufel GmbH Google wykorzystuje te informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania z aplikacji przez klienta, w celu opracowania raportów dot. aktywności aplikacji oraz w celu świadczenia na rzecz Użytkownika aplikacji innych powiązanych z korzystaniem z aplikacji oraz z Internetu usług. Przekazany w ramach funkcjonalności Google Analytics przez przeglądarkę internetową klienta adres IP nie jest łączony z innymi danymi od Google. W tej aplikacji funkcja anonimizacji adresu IP jest domyślnie aktywna.
Klient może wyłączyć zapis identyfikatorów ID, a tym samym korzystanie z narzędzia Google Analytic App Trackings w konfiguracji aplikacji, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec korzystania z jego danych osobowych.

Adresy poczty elektronicznej i Newsletter

Jeśli klient wyraził zgodę na to w procesie instalacji lub w ustawieniach, jego dane osobowe, jak adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie imię i nazwisko, wykorzystywane są do regularnego informowania o nowościach związanych z nabytymi produktami (aktualizacje oprogramowania, produkty pokrewne, rozszerzenia systemowe, komponenty systemowe) lub do ankietowania stopnia zadowolenia klienta z zakupów. Klient może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną zgodę na wykorzystywanie swojego adresu poczty elektronicznej dla wyżej wymienionych celów, przy czym nie skutkuje to powstaniem żadnych innych kosztów poza kosztami powiadomień wg taryfy podstawowej. W tym celu należy kliknąć link wyrejestrowujący w Newsletterze lub przesłać nieformalne pismo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutz@teufel.de lub drogą pocztową na adres Lautsprecher Teufel GmbH, Datenschutz, Budapester Straße 44, 10787 Berlin.

Odwołanie udzielonej zgody

Każdy klient naszego serwisu może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość udzielone przez siebie zgody.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią

Poniższe zgody oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią udzielane są jednoznacznie przez klientów naszego serwisu w toku procesu instalacji.

Potwierdzenie zapoznania się z treścią zapisów Polityki prywatności
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z zapisami Polityki prywatności (link) oraz wyrażam na nie zgodę.

Newsletter
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera firmy Lautsprecher Teufel GmbH zawierającego spersonalizowane oferty, porady oraz ankiety. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Raporty generowane automatycznie
Wraz z aktywacją opcji automatycznego generowania raportów wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie moich danych przez firmę Lautsprecher Teufel do celów optymalizacji produktów Teufel Streaming.
Download